بارگذاری...

اخبار سایت

سوالات متداول مسکن مهر

سوالات متداول مسکن مهر

سوالات متداول پیرامون مسکن مهر

ثبت نام در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر

با توجه به وجود ظرفیت آزاد و وجود واحدهای فاقد متقاضی در تعدادی از شهرهای جدید مانند گلبهار و بینالود ( در استان خراسان رضوی) ، امیرکبیر (در استان مرکزی ) هشتگرد (در استان البرز ) ، پرند (در استان تهران) ، رامین و شیرین شهر (در استان خوزستان ) و مجلسی و فولادشهر در (استان اصفهان ) و ایوانکی در استان سمنان ، متقاضیان محترم در صورت تمایل می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی خود به واحدهای اداری مسکن مهر شهرهای یادشده مراجعه نمایند. لازم به توضیح است ظرفیت مسکن مهر شهرهای پردیس ، اندیشه ، سهند ، صدرا ، بهارستان ، مهاجران و علوی تکمیل شده است و امکان ثبت نام متقاضیان در این شهرها میسر نمی باشد.
خاطر نشان می سازد متقاضیانی که درخواست بهره مندی از پروژه های فاقد متقاضی را دارند، شرایط چهارگانه مسکن مهر ایشان بررسی نخواهد گردید و اولویت واگذاری این واحدها با نهادها، دستگاهها و یا سازندگانی می باشد که درخواست واگذاری گروهی این واحدها را دارند.

متقاضیان مسکن مهر تعاونی های دوجانبه

با توجه به اینکه تعاونی های مسکن مهر 99 ساله (تعاونی های دوجانبه) تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته اند و ساماندهی متقاضیان توسط ادارات تعاون انجام شده است از این رو اعضاء تعاونی های مسکن به منظور پیگیری امور اداری خود ( اعم از ارسال پرونده فیزیکی، پیگیری دریافت اضافه پرداختی ، ثبت مبالغ واریزی ، پیگیری جانمایی واحد و ….) در ابتدا می بایست به تعاونی خود مراجعه و درصورت عدم دریافت پاسخ مناسب به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه مراجعه نمایند.

حذف متقاضیان از سامانه

نظر به اینکه هزینه های ساخت و تکمیل پروژه های مسکن مهر از محل تسهیلات بانکی و سهم آورده متقاضیان تأمین می شود و عدم واریز سهم آورده متقاضیان در مؤعد مقرر موجب کندی ادامه روند ساخت و ساز پروژه ها می گردد از این رو درصورتیکه متقاضیان نسبت به تعهدات مالی خود در موعد مقرر اقدام ننمایند، متقاضی غیر موثر تلقی شده و به دلیل عدم ایفای تعهدات ، به ناچار از سامانه حذف خواهند شد.

اخذ قرارداد المثنی در صورت فقدان

درصورت مفقود شدن نسخه قرارداد مربوط به متقاضی امکان صدور قرارداد المثنی باستناد بخشنامه شماره 962793/ص مورخ 24/08/1393 شرکت مادر تخصصی ، مشروط بر انجام فرایند تعیین شده در بخشنامه ، میسر خواهد بود.

5.عدم نصب انشعابات واحدهای مسکن مهر

به استناد ضوابط ابلاغی ، مسئولیت اجرا و تکمیل ابنیه واحدهای مسکونی مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن می باشد و خدمات زیربنایی (شامل: انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و …) و روبنایی (شامل: مراکز آموزشی، رفاهی، خدماتی، امنیتی، انتظامی و …) می بایست توسط دستگاه های متولی از جمله وزارت نیرو و … تامین شود. عدم مشارکت سازمان های ذیربط در تامین خدمات مورد نیاز سایت های مسکن مهر ، بعضاً موجب بروز مشکلات جدی در تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده شده است.

واگذاری سند مالکیت اعیانی

تنظیم و صدور سند منوط به ارائه نقشه با مختصات UTM به اداره ثبت اسناد وطی مراحل خاص خود شامل تفکیک عرصه و صدور سند عرصه و نهایتا انجام تفکیک آپارتمانی است که در دست اقدام می باشد.
با توجه به اینکه تحویل اسناد اعیانی واحدهای مسکونی مهر به متقاضی به منزله تصفیه متقاضی با دستگاه های متولی احداث این واحدها (بانک مسکن، شرکت عمران شهر مربوطه) می باشد لذا براساس بخشنامه ابلاغی 9767/93/ص مورخ 27/08/1393، متقاضیان می توانند به منظور تحویل اسناد اعیانی واحدهای مسکونی مهر با شرایط ذیل اقدام نمایند.
– متقاضی دفترچه قسط گرفته باشد.
– متقاضی بدهی معوق بابت اقساط تسهیلات به بانک عامل نداشته باشد.
– سند اعیانی واحد در رهن بانک عامل قرار گرفته باشد.
لازم به ذکر است براساس بخشنامه فوق الذکر ادارات ثبت اسناد ملزم می باشند با رعایت انجام موارد ذکر شده نسبت به تحویل سند اعیانی به متقاضی اقدام نمایند.

انجام معاملات ثانویه واحدهای مسکن مهر

نظر به ابلاغ بخشنامه شماره 02/100/12177 مورخ 13/03/1393 از جانب مقام عالی وزارت منضم به دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه واحدهای مسکونی مهر (اعم از تمام شده و نیمه تمام) ، امکان نقل وانتقال واحدها با شرایط درج شده در دستورالعمل میسر می باشد. در این رابطه متقاضیان می توانند به دستگاه متولی (شرکت عمران شهر موردنظر) مراجعه نموده و با رعایت شرایط ذکر شده در بخشنامه (شامل انجام تصفیه حساب با بانک عامل بابت بدهی احتمالی کارت اقساطی صادر شده و تصفیه حساب با شهر جدید بابت قرارداد اجاره عرصه) نسبت به انجام نقل و انتقال واحد مسکونی مهر اقدام نمایند. لازم به ذکر است جهت انجام نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر، حضور متقاضی اولیه (ثبت شده در سامانه) و خریدار به صورت همزمان ضروری می باشد. همچنین برای انجام نقل و انتقال نیاز به احراز شرایط 4 گانه مسکن مهر خریدار نمی باشد.
تذکر : خاطر نشان می سازد براساس دستورالعمل مذکور خرید و فروش امتیاز مسکن مهر خارج از فرایند قانونی تعریف شده به هیچ وجه مورد تایید نبوده و مسئولیت مشکلات بوجود آمده راساً متوجه متقاضیانی می باشد.

واگذاری عرصه واحدهای مسکونی مهر

نظر به اینکه براساس مصوبه سال 1393 مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه سال 1394 ، امکان واگذاری قطعی عرصه واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان میسر می باشد از این رو طبق مجوز سال 1396 شرکت عمران شهرهای جدید و دستورالعمل ابلاغی آن، واگذاری عرصه به متقاضیان با در نظر گرفتن برخی معافیت ها ( به صورت نقد و یا نقد و اقساط) فراهم شده است. در این رابطه متقاضیان و یا تعاونی های مسکن می توانند ضمن مراجعه به شرکت های عمران شهرهای جدید محل اجرای پروژه ، درخواست واگذاری قطعی عرصه واحدهای مسکونی خود را ارئه نمایند. درآمد ناشی از واگذاری عرصه واحدها ، براساس قوانین ابلاغی ، صرف تامین خدمات مورد نیاز سایت های مسکن مهر می گردد.

ثبت ورثه متقاضیان فوت شده

براساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی قائم مقام محترم وزیر در طرح مسکن مهر از جمله بخشنامه های شماره 125/55794 مورخ 23/09/1392 و 125/43671 مورخ 20/08/1393 شیوه جابجایی واحد متقاضیان فوت شده به شرح ذیل می باشد:
در صورتیکه پیش از فوت متقاضی، قرارداد پیش فروش واحد مسکونی مبادله و تایید نهایی آن نیز توسط مدیر سازمان در سامانه اعمال شده باشد، واحد تخصیص یافته به متوفی، با ارائه گواهی انحصار وراثت به وارث قانونی و یا نماینده وراث (وکیل وراث) تعلق خواهد گرفت. در این نوع واگذاری نیاز به احراز شرایط وارث و یا وکیل وراث نبوده و صرفا اطلاعات اولیه وارث شامل تصویر فوت نامه، تصویر مدارک هویتی وارث، تصویر گواهی انحصار وراثت و (یا تصویر وکالتنامه نماینده قانونی وراث) توسط کاربر در سامانه ثبت شده و در صورت آماده بودن پروژه، وارث به بانک عامل جهت انجام فروش اقساطی معرفی می گردد.
همچنین در صورتی که متوفی پیش از فوت صرفاً نسبت به واریز وجه و یا انتخاب واحد (بدون صدور قرارداد) اقدام نموده باشد، در این شرایط، مشروط بر وجود ظرفیت آزاد در شهر مورد تقاضا و بدون نیاز به احراز شرایط وارث قانونی و یا وکیل وراث، عمل جایگزینی صورت خواهد گرفت. بدیهی است در این شرایط، وارث قانونی می بایست در سامانه ثبت نام گردد.
در صورتیکه متقاضی پیش از واریز وجه و پس از تایید شرایط فوت شده باشد، جایگزینی وارث و یا وکیل وراث با شرایط ذیل بلامانع می باشد:
-وجود ظرفیت آزاد در شهر مورد تقاضا
-واجد شرایط 4 گانه بودن وارث و یا وکیل وراث

شرایط فروش اقساطی و تحویل واحدها

شرایط تحویل واحد به شرح زیر است :
-تسویه حساب کامل متقاضی بابت واحد مسکونی ثبت نام شده
-پرداخت مبلغ اجاره عرصه
-دریافت کارت اقساطی
-دریافت نامه تحویل واحد و مراجعه به سازنده
نحوه صدور کارت اقساطی در بانک
-در صورتی که پروژه دارای پایانکار باشد ، صدور کارت اقساطی با ارئه سفته پشت نویسی شده توسط یکی از بستگان درجه اول امکان پذیر می باشد.
-در صورت عدم صدور پایانکار برای پروژه ، معرفی ضامن معتبر و ارائه سفته به بانک عامل.

 

نحوه ی صحیح خرید مسکن مهر

شرایط ضامن وام مسکن مهر پردیس

همه چیز درباره وام مسکن مهر پردیس

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

4.8/5 - (5 امتیاز)

4 دیدگاه

 1. بنیاد زاده

  سلام خرید و فروش مسکن مهر آزاده مشکلی ندارد قانونی هست؟

  • با سلام و عرض ادب
   بله مشکل خاصی ندارید از طریق صحیح معامله نمایید ، با دلال ها و افراد … هرگونه خرید و معامله انجام ندین از طریق مشاورین املاک معتبر و دلسوز ، مجرب معامله رو انجام بدین که مشکلی برایتان انشالا پیش نیاد ، نحوه صحیح خرید مسکن مهر نیز در بخش اخبار سایت موجود می باشد مطالعه بفرمایید
   موفق و پیروز باشید

 2. پینگ بک:پروژه کویر سازان هامون | مسکن پردیس | خرید فروش | مسکن مهر : آپارتمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *