بارگذاری...

برچسب: سامانه هوشمند متقاضيان مسكن مهر پرديس

سامانه هوشمند مسکن مهر پردیس

سامانه هوشمند خدمات الکترونیک مسکن مهر پردیس

سامانه هوشمند مسکن مهر / سامانه متقاضیان مسکن مهر پردیس سامانه هوشمند مسکن مهر پردیس به منظور ارایه انواع خدمات غیرحضوری به مسئولین و مردم این شهر ، راه اندازی گردیده است . یکی از قسمتهای اصلی این سامانه مدیریت بخش مسکن مهر شهر جدید پردیس و سامانه نوبت دهی و جانمایی متقاضیان مسکن مهر […]

بیشتر بخوانید